BIP Szkoły Podstawowej NR3 w Ostródzie

BIP Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Witamy Państwa na stronach  Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością  naszej placówki.

Adres oficjalnej strony Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie:

 www.sp3.ostroda.pl

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie

ul. Rycerska 5

                                                                        14 - 100 Ostróda

                                                                          woj. warmińsko-mazurskie

                                                                                          tel. / fax 89 646 7857              e-mail: sekretariat@sp3.ostroda.pl

                                                                         NIP: 741-14-80-554               REGON: 000716626

____________________________________________________________________________________________________________________________

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Ostródzie na adres:

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II
ul. Rycerska 5
14–100 Ostróda

Szczegóły dotyczące udostępniania informacji publicznej oraz pomoc w korzystaniu z BIP  znajdziecie Państwo w zakładce „Instrukcja korzystania z BIP”

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.